Gnäll, strul och konflikter

Det är måndagsmorgon och de smutsiga muggarna från i fredags står kvar på diskbänken, i ögonvrån ser du brevet som kollegan lovade dyrt och heligt att skicka i torsdags – det ligger kvar på hans skrivbord… Ibland är det lätt att både arbetshögen på skrivbordet och irritationen växer.

Gnäll, strul och konflikter på arbetsplatsen – tänk om det var ett minne blott och att din arbetsplats istället var fylld av glädje, kamratskap och inspiration. Christina Moraeus är beteendevetare och föreläser för fulla hus om konflikter och hur man utvecklar ett arbetslag så att man får så god stämning i arbetslag som möjligt. Men först börjar hon med att ta ur oss villfarelsen om att konflikter enbart skulle vara något negativt.

– Det flesta av oss är konflikträdda och då är det lätt att se alla konflikter som något negativt, men många gånger behövs konflikter för att utvecklas.

Eftersom alla arbetsplatser befinner sig i en ständig utveckling blir det ofta svårt att ta ställning för var en konflikt börjar eller slutar. Christina brukar ofta ge människor rådet att kalla en konflikt för diskussion istället för konflikt och har märkt att det då plötsligt mycket lättare att ta tag i det. Medan hon säger det betonar hon att det är upp till var och en att välja om samarbetet på arbetsplatsen ska vara i just nöd eller lust. Dur eller moll, det är bara att välja.

Olusten växer
– I samma stund som du tagit på dig ett jobb så har du också sagt ja till att samarbeta.

När konflikthärdarna börjar växa hinner det ofta gå så långt att man har svårt att se vilken del av hela soppan som man själv varit med och skapat. Men det är ganska lätt att känna igen en konflikt när den dyker upp.

– Då känner du en olust inför att gå till jobbet och möta dina arbetskamrater. Och olusten växer med konflikten.

Ibland kan det vara svårt för arbetsgruppen att se någon struktur eller röd tråd som de kan börja nysta i och alltför ofta har Christina upptäckt att ledningen inte tar konflikterna på allvar.

”Många tror att man kan arbeta med vänster hand och lösa konflikter med höger, säger Christina och vevar frenetiskt med händerna åt olika håll och tillägger att om det är konflikter på en arbetsplats måste ledningen ge personalen reflektionstid så att de får möjlighet att reda ut konflikten.”

– Annars tar den bara tid och energi från hela gruppen, tid som de skulle kunna använda till att jobba.

Men vad är det då som ofta blir den tändande gnistan till en konflikt? Häng med när Christina ger oss tio nycklar till att få en bättre förståelse till vad som händer och hur man skapa ”fred” på arbetsplatsen. För att göra det hela mer överskådligt börjar hon med att göra en grov uppdelning i två olika sorters konflikter, de slutna och de öppna.

Två olika sorters konflikter – öppna och slutna
Öppna konflikter är de som är person- och relationsrelaterade och de handlar ofta om vem och när saker och ting ska göras. De slutna konflikterna handlar mer om tekniska och praktiska problem, om vilken metod man ska använda.

– Väldigt många konflikter härstammar från rena rama missförstånd.

När man ska ta tag i en konflikt eller alltför mycket gnäll på en arbetsplats gäller det att hitta en röd tråd att börja nysta i.

Oavslutade projekt och omorganisationer blir lätt konflikter
Christinas erfarenhet är att det i första hand är oavslutade projekt och händelser som är grogrunden till konflikter i arbetslag.

– Det bästa för alla vore såklart att snabbt reda ut oklarheter så att de inte skapar någon oro eller obalans i gruppen.

Den andra stora konflikthärden kommer ofta upp till ytan vid omorganisationer då många oroar sig och behöver få utlopp för sin otrygghet.

Skapa en bra grund att stå på
Christinas erfarenhet är att många företag ofta sätter mål på uppdraget, men inte på hur samspelet i gruppen ska fungera. För att lyckas i ett arbetslag behöver man en bra grund att stå på – en pedagogisk grundidé i tre delar.

Psykologiskt – Att man tror på det man gör
Kompetens – Att man vilar i trygghet över sitt eget kunnande
Vetskap – Att man vet vem som sagt vad och att alla står för det

– Om alla i gruppen känner att de kan komma till sin rätt, att man får och kan ta egna initiativ skapar man en god grogrund för ett gott arbetsklimat.

Tydlig ansvarsfördelning och rak kommunikation
Alltför många arbetsgrupper har inte satt några gränser för sitt arbete vilket i sin tur skapar otydliga ansvarsområden och åtaganden.

– För att undvika trassel och gnissel på jobbet krävs till att börja med en tydlig ansvarskultur. Det är viktigt att alla vet vilket uppdrag de har och att det är tydligt för alla i arbetslaget så att de vet vem som ska göra vad. Tydlighet i organisationen är inte detsamma som att var och en gör sitt och struntar i helheten. Christina påpekar att oavsett vilken arbetsposition man har, har alla ett likartat ansvar för slutprodukten eller slutresultatet.

”Den heliga relationen” – ser till att det inte sker någon utveckling 
Istället för att ta ansvar och ta tag i obehagliga kontroverser är att det är lätt att skapa ”den heliga relationen”, säger Christina.

”När man gått in i ”den heliga relationen” blir den lätt viktigare än allt annat. Den situationen är lätt att känna igen genom att alla uppför sig enligt; ”Om inte du konfronterar mig så konfronterar jag inte dig.”

Tysta överenskommelser är en bidragande orsak till det är också att alltför många står och snurrar runt på samma ställe. Men om alla sticker huvudet i sanden sker ingen förändring och risken är stor att konflikten bara axellerar. Och om man känner att man hamnat i en återvändsgränd och vill ta sig ur den gäller det att våga ta tag i det och se till att hitta på lösningar på problemen.

– Ofta skummar vi alltför mycket på ytan och vågar inte ta tag i de verkliga problemen. Ett bra sätt är att ställa börja med att ställa frågan ”Är det min skit det här?”

Tystnad – ett sätt att berätta att man givit upp
Många sitter tysta istället för att ge sin röst till hur det är. Ett gott råd som Christina ger är att införa en ”runda” i arbetslaget.

– Gå gärna laget runt och fråga var var och en befinner sig just nu. Lär känna varandra genom att berätta hur ni mår och känner er.

En liten daglig eller veckovis runda bland alla i gruppen kan tyckas alltför enkel, men Christina säger att om man börjar så blir det ofta mycket lättare att hantera mindre frustrationer i gruppen, man låter dem helt enkelt inte växa till stora konflikter.

När gruppen gått så lång så att den väljer att hantera konflikten med tystnad har den egentligen givit upp.

– Visst kan det vara skönt att få tid att tänka och reflektera, men kom ihåg att tystnad också är makt, om jag är tyst kommer du inte åt mig.

Lyft upp konflikterna och våga ta tag i dem
Christinas erfarenhet är att vi ofta väljer att lösa konflikter med att till exempel att ta bort någon ur gruppen eller se till att de får byta arbetsuppgifter.

– Men det vi ofta skulle behöva är att lösa konflikten på en mer grundlig nivå. Om det ligger en konflikt i botten måste man först lösa den och därifrån försöka se saker och ting ur ett nytt perspektiv.

För att kunna ta tag i en konflikt är det också viktigt att gruppen känner att de har stöd från ledningen.

– Attityder, arbetsklimat och kultur avgör ofta om gruppen klarar av att ta tag i de problem som arbetsgruppen har.

De ska ju sitta ihop och fika dagen efter också…  Ofta är det är lättare att få tag på den verkliga anledningen till konflikten först när man jobbat med det ett tag. Tid och trygghet är alltså viktiga framgångsfaktorer.

– Många kan ha svårt att färglägga tankar och idéer i början. Vi är bra på att trycka ned smärta och då blir den svår att ta fram.

Ofta plockar vi fram nonsens först – sånt som inte är så viktigt. Fundera på vad det är som gör att du väjer för att ta tag i konflikter.

Lär er lyssna och ge er tid att reflektera
I ett samarbete gäller det att träna sin vilja att lyssna och se saker och ting ur olika synvinklar. Christinas erfarenhet är att alltför många i ett arbetslag inte vågar sticka ut från gruppen.

– Ofta beter de sig som om de vore uppträdda på samma snöre och då sker ingen förändring. Men det är just olikheterna som skapar dynamik och förändringen i gruppen. Det borgar för en fördjupning och en möjlighet att skapa en lösning.

Ett sätt att komma till kärnan i en konfrontation är att ge gruppen möjlighet till att få vrida och vända på sin tanke.

– Viljan att lyssna är viktig, men jag tror samtidigt att förmågan att förstå det som sägs är viktigare. Lär dig ställa frågan; Vad är det du menar? Och se till att inte spela på en sträng hela tiden. Mångfald är inte detsamma som enfald.

Chefen – en konfliktivrare eller konfliktlösare?
Här får några kugghjul fungera som exempel för att beskriva hur en bra arbetsorganisation utan inflammerade konflikter och gnäll kan se ut. När alla kuggarna hakar i varandra på ett smidigt sätt utan att kärva fungerar gruppen.

– Chefen är en av de viktigaste ingredienserna och den som sätter sin prägel på hur organisationen ska fungera. Det gäller att hela tiden jobba för att förbättra, förenkla och utveckla arbetsgruppen och där är.

Chefens viktigaste uppgift är att kommunicera och se till att det finns en öppen inställning inom företaget och att ge personalen möjlighet och utrymme att diskutera det som händer.

Sist – men inte minst…

Ditt uppdrag är att vara professionell på jobbet – det är det du har betalt för…

Det är viktigt att fundera på hur pass professionella vi är på arbetet, vi är ju i första hand är på arbetsplatsen för att utföra ett arbete.

– Ställ dig frågan vad det betyder det att vara professionell arbetskamrat. Ett bra sätt att vara en professionell arbetskamrat är att aktivt ge stöd och uppmuntran och ta eget ansvar för att föra saker framåt, säger Christina.

– Kom ihåg att du alltid har initiativets makt och kan förändra både dig och gruppen.

5 goda råd
Konflikter behövs ofta för utveckling och är ett naturligt samspel mellan människor
Avdramatisera konflikter – kalla dem för diskussion
Inför en ”runda” i arbetslaget så att ni vet var ni befinner er – och inte minst känner er
Var beredd att mötas och kommunicera om vad som skiljer er åt.
Skapa ett klimat där det är naturligt för alla att ställa frågor om man inte förstår
Se till att ha en tydlig struktur – skapa en bra och tydlig struktur för ert arbete och samtal
HEMSIDA www.christinamoraeus.com
Text: Catherina Ronsten

 

Foto: Catherina Ronsten Christina Moreus har föreläst om bland annat konflikt- och stresshantering under 20 år. Hon jobbar med igenkänning och har humorn nära till hands när hon arbetar.
Foto: Catherina Ronsten
Christina Moreus har föreläst om bland annat konflikt- och stresshantering under 20 år. Hon jobbar med igenkänning och har humorn nära till hands när hon arbetar.

 

 

 

Artikeln är publicerad i Betydelsefulla Möten Magasin nr 2 2014.
Läs mer på www.2act.se

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *