Lyckoforskning – DET POSITIVA TÄNKANDETS BETYDELSE

I sin forskning har Robert Emmons, professor i psykologi vid University of California i Davis och en av pionjärerna inom det område av psykologin, visat att du genom att ta kommandot över dina egna tankar själv kan skapa möjlighet för dig att öka ditt välbefinnande rejält. Man skulle kunna kalla det för en medveten tacksamhetsstrategi där du går in för att hitta saker att vara tacksam över i din vardag och skriver upp dem. Se till att ha med dig det du skrivit och kika på dem då och då under dagen för att utnyttja den positiva effekt de har.

Professor Emmons rön om hur vi kan skapa mindre stress och mer glädje i våra liv bygger han på egen forskning, men också på vad filosofer skrivit om ämnet samt genom att ta del av vad de människor som gått igenom olika svåra trauman, men återfunnit livsglädjen har att säga.
Genom att anamma och använda dig av en tacksamhetsstrategi i vardagen kan förbättra din sömn och på köpet få mer energi. Professor Robert Emmons säger: ”De som forskat i ämnet börjar inse att känslor av tacksamhet har oerhört stor betydelse när det gäller att hjälpa människor att klara av sina dagliga problem, särskilt stress, och att stärka självkänslan.”

Artikeln är publicerad i Betydelsefulla Möten Magasin nr 1 2013.
Läs mer på www.2act.se

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *