Lyckoforskning – Strävan efter lycka

Pirr i kroppen, blodet som rusar, ett leende, glada skratt, ett hjärta som studsar – här presenterar vi kort lycklig forskning om lycka. Se möjligheterna!

”Lyckliga individer visar ett stabilt mönster av nöjdhet med sina val och vad som blev av dessa valen.”

The pursuit of happiness
I USA är strävan efter lycka ett kulturellt arv. År 1776 kom  the declaration of independence där det står att som samhällsmedborgare är lycka en rättighet. Du har rätt att nå din personliga lycka. Sedan dess har människans levnads-kvalitet ändrats i och med att pengar och komfort har ökat. Betyder det att människans välmående och mentala hälsa har förbättras? Tvärtom, det har försämrats. Mer pengar på kontot och fysiskt välmående ökar inte upplevelsen av lycka hos individen. Lycka och välmående har svag koppling till objektiva faktorer, såsom inkomst, ålder, partnerskap eller utbildning.

Länge har det inom psykologin jobbats på att laga det som redan är trasigt hos människan. Det har fokuserats på människans svagheter istället för att stärka det som redan är friskt och starkt. I och med att det förhållningssättet ändrades började det forskas om Positiv Psykologi. På bara tio år har forskningen om vålmående ökat enormt. Många tror att vi ska fokusera på att ta bort alla problen från t.ex. arbetsplatser så kommer vi att må bättre automatiskt, men forskningen visar tvärtom. Om vi jobbar med vårt välmående, våra styrkor och vårt vålbefinnande så kommer vi nå bättre resultat och som resultat därmed trivas bättre på jobbet. Vårt välmående har mycket att göra med hur vi ser på livet och inte hur vi har det.

Forskningen visar på att personer som ökar sin lycka genom små förändringar lever längre, är upp till 31% med produktiva, är bättre medmänniskor, har bättre immunförsvar och ökar sin problemlösningsförmåga.
KÄLLA: www.positiv-psykologi.se


Artikeln är publicerad i Betydelsefulla Möten Magasin nr 3 2014.
Läs fler betydelsefulla möten-berättelser på www.2act.se

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *