Lyckoforskning

Pirr i kroppen, blodet som rusar, ett leende, glada skratt, ett hjärta som studsar – här presenterar vi kort lycklig forskning om lycka. Se möjligheterna!

 

Sonja Lyubomirsky
Sonja Lyubomirsky

 

 

LYCKA – DITT VAL. Sedan många år har Sonja Lyubomirsky är professor i psykologi vid Californiauniversitetet fokuserat på vad det är som får oss att vara lyckliga. Hennes grundtes är att graden av lycka till stor del är genetiskt betingad, närmare bestämt till 50 procent av vår förmåga, alltså att vi föds med en viss grundnivå eller bas för lycka, 10 procent beror på slump och andra omständigheter medan vi kan påverka hela 40 procent själva.

En vanlig uppfattning är att framgång i sociala sammanhang och i arbetslivet gör oss lyckligare. Men enligt Sonja kommer ofta lyckan först och framgången efter det. Till sitt stöd för det har Sonja över 225 olika studier där närmare 275.000 försökspersoner ingått. Analyser av forskningen visar att lyckliga människor är mer framgångsrika och också har en högre chans att höja sina inkomster.

Positiva känslor leder i en uppåtgående spiral. När människor känner sig lyckliga känner de sig också oftare mer självsäkra, optimistiska och energiska. Det gör dem också mer omtyckta av andra, säger Sonja som har en egen klar definition av vad som utgör grunden för lycka. Att man lyckats skapa “ett glatt och förnöjsamt liv”.

Forskningen visar dessutom att det är just frekvensen av positiva känslor som är viktigare än styrka i den positiva känslan. I en studie hade Sonja och hennes forskarteam tre forskningsgrupper och de gav grupperna olika uppdrag. Under åtta veckor skulle en grupp varje vecka skriva ett brev där de fick uttrycka sin tacksamhet gentemot någon i deras liv. Den andra gruppen fick öva sig på att under varje vecka se sig själva och sin framtid i positivt sken om tio år. Den tredje gruppen, kontrollgruppen, skrev bara ner sådant som hänt under veckan. I båda de första fallen drog försökspersonerna nytta av övningarna, men resultatet varierade med den personliga motivationen.

– De olika strategierna går i princip ut på att regelbundet öka mängden positiva känslor. Dessa känslor sammantaget är det som skapar lyckan, säger Sonja och påpekar att en av framgångsfaktorerna bakom att få vara mer i lyckorus är att man ser till att ta vara på de små ögonblicken och njuta i vardagen, men också att uppskatta det du har och att visa lite vänlighet mot andra. Du blir du lyckligare!
Läs mer: http://sonjalyubomirsky.com/

 

Forskningen är publicerad i Betydelsefulla Möten Magasin nr 1 2013.
Läs mer på www.2act.se

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *