Generositet

POSITIVA KÄNSLOR. Forskaren Barbara Fredrickson har undersökt hur känslor och spänningsnivå i kroppen hänger ihop. Det visar sig att det spelar en viktig roll för återhämtningen från stress. Barbara upptäckte att positiva känslor gör att vi återhämtar oss snabbare från stress. Efter att ha skrämt upp försöksdeltagare visade hon filmklipp med olika känslomässigt innehåll: en film skapade exempelvis en känsla av sorg hos betraktaren, medan en annan kunde skapa tillfredsställelse. Blodtrycket sjönk snabbast för de deltagare som såg filmer som skapade positiva känslor. Det fanns till och med en skillnad i hur snabbt man återhämtade sig från stresspåslaget efter att ha sett ett neutralt filmklipp jämfört med ett positivt.
Källa: www.psykologifabriken.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *