Kort om – Mindfulness

Mindfulness har sina rötter inom Buddismen. Det handlar bland annat om sinnesnärvaro. Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan man bli friare att välja hur man vill agera på det som händer i tankar, känslor och kropp i varje ögonblick. Vid mindfulnessmeditation utvecklar man färdigheter i just det.

Liten Mindfulness lektion
* Döm inte (inte ens sig själv…)
* Ha tålamod (det ordnar sig)
* Gör en sak i taget (det som fungerar)
* Ha tillit
* Inte sträva (bara ha skoj!)
* Acceptans
*Att släppa taget
Källa: www.mindfulness.se

Positiv psykologi är ett nytt och snabbt växande vetenskapligt område som studerar positiva medvetande, tillstånd såsom lycka och subjektivt välbefinnande. Eller ‘The science of wellbeing and happiness’ som området kallas på engelska. Forskningen fokuserar på framgångsfaktorer istället för det som hittills varit vanligast inom psykologin, nämligen problem.

Ämnesområdet lanserades i slutet av 1990-talet av två professorer och det finns all anledning att studera positiv psykologi för att bli lycklig. Lyckliga människor lever i genomsnitt sju till tio år längre än andra. De delar av hjärnan som är aktiva när vi tänker oss positiva framtidsscenarier är desamma som tonas ner vid depression, något som stämmer med att depression hänger ihop med pessimism.
Källa: Martin Seligman och Mihaly Csikszentmihalyi

 

Notisen är publicerad i Betydelsefulla Möten Magasin nr 2 2014.
Läs mer på www.2act.se

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *