Kort om – Minne & glömska

Varför glömmer människan, och många andra djur, ofta sin barndom? Små barn kan ha väldigt bra minne och kan minnas många detaljer om vad de gjorde för någon månad sedan. Men efter några år är minnet borta. Varför?

På The hospital for sick children i Toronto har en grupp forskare via en rad experiment kommit fram till att nybildning av nervceller i en del av hippocampus i hjärnan bidrar till glömska. Nybildning av nervceller, så kallad neurogenesis, är som mest intensiv hos små barn och hos ungar till många andra däggdjur.

Forskarna utsatte både fullvuxna möss och musungar för elstötar via tassarna, för att sedan jämföra resultaten. Musungarna som har en intensiv neurogenesis glömde elstötarna efter en vecka medan de fullvuxna mössen kom ihåg det i sex veckor. I ett annat experiment testade forskarna att minska nybildningen av celler som bidrar till glömska och resultatet var att de unga mössen mindes elchockerna under en längre tid än normalt, men det gav även sämre förmåga för ny inlärning.

Det direkta resultatet av dessa experiment visar att neurogenesis bidrar till glömska, och därför glömmer de flesta bort sin barndom. Men glömska behöver inte enbart vara negativ, den ger även plats för ny inlärning.
KÄLLA: www.fof.se

 

Notisen är publicerad i Betydelsefulla Möten Magasin nr 3 2014.
Läs mer på www.2act.se

 

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *