Lätt & svårt

Hard–easy effect. Den här effekten visar på att människor i allmänhet har mer självförtroende att svara rätt på frågor som anses vara svåra, och sämre självförtroende på frågor som anses vara lätta.

Tex: en grupp personer får två frågor varav den ena anses som enkel och den andra svår. När personerna svarat på frågorna ska de skatta hur självsäkra de var på att svaret var korrekt. Majoriteten av det högt skattade svaret var det från den svåra frågan.

Varför tror du att människan generellt är mer osäkra på att svara rätt på lätta frågor än svåra?
KÄLLA: www.wikipedia.org

Notisen är publicerad i Betydelsefulla Möten Magasin nr 3 2014.
Läs mer på www.2act.se

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *