Hjärnan och ledarskapet

Skillnaden mellan manligt och kvinnligt ledarskap kan vi hitta i våra hjärnor. Man eller kvinna, det finns klara biologiska skillnader förutom de som syns på utsidan. Och det är hjärnan som bestämmer vilket förhållningssätt vi domineras av.

– Könet sitter i hjärnan och inte i de yttre kroppsdelarna, säger Annica Dahlström, professor i histologi och neurobiologi vid Göteborgs universitet som forskar på hjärnans nervceller.

Det är biologin som styr och ingen kan komma undan. Under de första två graviditetsmånaderna har vi alla så kallade neutralhjärnor, men redan i tredje månaden bestäms vilken sorts hjärna man ska få. Om den påverkas mer eller mindre av det kvinnliga könshormonet östrogen eller av det manliga könshormonet testosteron.

Vi fungerar olika
Annicas intresse för hur biologin styr våra hjärnor vaknade tack vare att hon i mitten av 90-talet studerade en internationell lärobok om hjärnans funktion och utveckling. Kapitlet om könsskillnader i utvecklingen fick henne att häpna.

– Jag undrade varför detta inte kommit ut och förstod att det här är en kunskap som måste spridas. Jag brukar jämföra skillnaden med hur en elektriker drar ledningar, hjärnans fibrer löper på olika sätt mellan män och kvinnor. Då är det är självklart att vi fungerar olika.

När Annica ville sprida sin nyvunna kunskap om hur hjärnans olika utveckling styr oss fick hon både hotbrev och kuvert med råttlort med posten.

– Många feminister vill inte acceptera att skillnaden mellan könen kan förklaras på strikt vetenskaplig grund, berättar Annica som tack vare det starka motståndet bara fick än mer blodad tand. Hon bestämde sig att aktivt sprida informationen om hur hjärnan styr oss.

Rent statistiskt väger de flesta kvinnliga hjärnor något mindre än de manliga, ibland har detta – på skämt eller allvar – används som ett argument för att kvinnor skulle ha mindre intelligens, men detta fnyser Annica blott åt. Den biologiska förklaringen är enkel.

– Män har ofta mer muskelmassa än kvinnor och behöver av den anledningen fler nervceller.

Bredband eller modem?
Den manliga och kvinnliga hjärnan skiljer sig åt så tillsvida att den kvinnliga hjärnan använder 20 procent mer av signalsubstansen serotonin än männen, vilket i sin tur möjligen är kopplat till att kvinnor har en större fallenhet för att hamna i depressioner eftersom för lite serotonin helt enkelt gör oss deppiga. Den skillnad som hitintills framkommit mest är nog att hjärnbalken som förbinder de båda hjärnhalvorna med varandra hos de flesta kvinnor är betydligt tjockare än männens, speciellt i bakre delen. Detta innebär generellt sett att de flesta kvinnor har mer kommunikation mellan höger och vänster hjärnhalva. Man skulle kunna säga att kvinnor kör med bredband medan männen kör med modem.

– Det gör att de flesta kvinnor har lättare att kombinera logiskt tänkande med det emotionella. De har förmågan att ta med båda aspekterna på samma gång vilket ofta gör dem till väldigt bra ledare, påpekar Annica.

Konsekvenstänkande
Dessutom har de flesta kvinnor ett mer långsiktigt konsekvenstänkande än män och en större helhetssyn. Det är ofta lättare att känna sig mer harmonisk och trygg i en kvinnlig ledares sällskap menar Annica och hänvisar till att kvinnor sedan urminnes tider varit den som tagit hand om barn och familj har de utvecklat ett större omvårdnadsbeteende än många män.

– Enligt min erfarenhet är kvinnliga ledare på många sätt överlägsna männen eftersom de har förmågan att se sina medarbetare och motivera dem, att till exempel ge dem en klapp på axeln i rätt ögonblick, säger Annica. Hon är även noga med att påpeka att vi är delvis överlappade i hjärnans egenskaper – det finns kvinnor med ”maskulin” hjärna och män med ”kvinnligt” tänkande.

Varför vi är som vi är
Hjärnans storlek, den tjocka hjärnbarken och serotoninhalten är de skillnader som man vanligtvis nämner när man ska beskriva skillnaden mellan manligt och kvinnligt ur hjärnans perspektiv. Mindre känt är nog att det finns tre olika cellgrupper i gamla hjärnan, i reptilhjärnan, där antalet celler skiljer sig markant åt mellan män och kvinnor. Och det är också här som vi kan hitta huvudanledningen till varför vi är som vi är, om vår hjärna styrs mer eller mindre av det manliga eller kvinnliga sättet att vara.

– Det är viktigt att tala om att vi är olika så att alla får chans att komma till sin rätt. Rent vetenskapligt råder det ingen tvekan om att skillnaderna finns. Se positivt på skillnaderna, de gör att vi kan komplettera varandra på ett bra sätt, avslutar hon.
Text: Catherina Ronsten

”Enligt min erfarenhet är kvinnliga ledare på många sätt överlägsna männen eftersom de har förmågan att se sina medarbetare och motivera dem, att till exempel ge dem en klapp på axeln i rätt ögonblick.”

 

 

 

Artikeln är publicerad i Betydelsefulla Möten Magasin nr 3 2014.
Läs mer på www.2act.se

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *