Gästreflektör

rubrik

 

“Dina och mina värderingar styr världen. Vårt sätt att handla, ta ställning och stå upp för det vi tror på styr världen. Som individ kan du påverka. Ditt synsätt och dina värderingar leder till vad du tänker, hur du agerar och hur du ser på det som händer omkring dig. Har du tänkt på att allt som sker börjar med en individs tankar och agerande, som ytterst bygger på hans eller hennes värderingar?”

Den ideella föreningen Values Academy är ett generöst och engagerat forum för utbyte av idéer och kunskap som kan bidra till insikter som formar värdedrivna organisationer och människor. Values Academy arbetar aktivt för att driva en dialog för ökad medvetenhet om hur våra värderingar styr oss och vilken betydelse våra värderingar har för att bidra till att skapa en hållbar utveckling.

Vi vill uppmuntra och vara en plats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för värdedriven utveckling. Det gör vi genom att samla och sprida olika professionella aktörers mångsidiga erfarenhet och kunskap om värdedriven utveckling. En av de stora händelserna under förra året var Nelson Mandela’s bortgång. En händelse, som jag tror, berörde oss många av oss. Nelson Mandela har för mig varit en person som ”levde som han lärde” utifrån de värderingar han kommunicerade och stod för.

Om vi hade ett Values Academy Award så vore Nelson Mandela den person som jag i första hand hade velat tilldela den utmärkelsen. Han var en person som stod för generositet, genom ”att bjuda på sig själv”, att alltid sätta det gemmensamma bästa före det egoistiska. Nelson Mandela stod för öppenhet, genom att vara ärlig och transparant i sitt sätt att följa de värderingar han medvetandegjorde och kommunicerade.

Han var öppen för andras perspektiv, åsikter och känslor, vilket gav honom hans empatiska förmåga och ödmjuka hållning gentemot både vänner och ”fiender”.

VALUES_ACADEMY_logo_cali

Nelson Mandela betonade alltid långsiktig vinning före kortsiktig och hans agerande genomsyrades av ett hållbart tänkande och agerande som är få förunnat. Hans visioner om ett samhälle och människor med inre och yttre värdeharmoni gav honom och många andra ett brinnande värdedrivet ledarskap vilket påverkade Sydafrika i dess grundvalar.

Nelson Mandela hade ett tydligt starkt värdedrivet ledarskap och är för mig en stor förebild som världslig ledare. Under sina år som fånge på Robben Island fick han mycket tid för att läsa och reflektera och mycket tack vare detta blev hans medvetenhet och insikter om vad som är rätt och riktigt – hans värderingar – tydliga och övertygande. Han förstod att utkristallisera sina värderingar – sitt personliga värdedrivna ledarskap – och betydelsen av att följa dessa i handling och agerande i vardagen. Mandela överförde – transformerade – sedan sina värderingar genom sitt organisatoriska värdedrivna ledarskap, inte bara till en politisk organisation- ANC, utan till hela Sydafrika och världen i stort.

Tänk om vi tillsammans kan bidra till att tusentals ledare, som Mandela, kommer att växa upp och ta plats runt om i världen, vilken inspirerande och värdedriven värld vi då får leva i. Jag hoppas att alla får lite mer av ”Mandela i oss” och att vi kan bli mer medvetna och insiktsfulla om vad som är viktigt och riktigt för oss och de vi har omkring oss.
Tore Palmén, ordförande Values Academy
HEMSIDA: www.valuesacademy.se

Tore -III
Den ideella föreningen Values Academy vill vara ett generöst och engagerat forum för utbyte av idéer och kunskap som kan bidra till insikter som formar värdedrivna organisationer och människor. Values Academy skall aktivt driva en dialog för att skapa en ökad medvetenhet om värderingar och dess betydelse för hållbar utveckling av människor och samhälle.

Berättelsen är publicerad i Betydelsefulla Möten Magasin nr 3 2014.
Läs fler betydelsefulla möten-berättelser på www.2act.se

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *