Bemötande är A & O

ao
Det är under de 20 första sekunderna som du har störst chans att sätta ett positivt avtryck hos den du möter. Ett misslyckat första intryck gör att mottagaren fortsätta leta efter negativa saker hos dig. Detta för att bekräfta det man upplevt. Uppförsbacke eller nedför? Valet är ditt.

Eva Gyllensvaan är beteendevetare och arbetar med fokus på hur man inom sin profession får till det goda mötet.

–  Tänk på hur du ser ut, vad du säger och vad du signalerar. Den du möter bedömer din person, vad du står för, men också vad den verksamhet som du representerar står för, säger Eva och tillägger att hennes erfarenhet är att många har svårt att skilja på vad som tillhör professionen och vad som är privat.

”Det är väldigt vanligt att vi inte tycker att vi har något eget ansvar för hur ett möte utvecklas. I vår kultur är vi vana att alla skall behandlas på samma sätt och vi anser ofta att vi kan säga det vi tycker rakt ut, säger Eva och drar en kraftig skiljelinje mellan det privata och det professionella bemötandet.”

Varje möte ger möjligheter
I mötet mellan två privatpersoner har båda två ansvar för att mötet blir som de vill. Om man däremot möter någon när man är i tjänst är ansvarsfördelningen annorlunda.

– Oavsett vilket yrke man har är det alltid den som har den professionella rollen som bär ansvaret för att bemötandet blir bra, slår Eva fast.

Privat kan man ha en dålig dag, men när man är på jobbet är det uteslutet. Egna bekymmer är något som den som är professionell lämnar hemma.

– Så snart man kliver in i yrkesrollen måste man stuva undan sina egna problem och lämna sina vardags-bekymmer hemma, säger Eva bestämt.

Varje möte ger dig möjlighet att lära dig mer om dig själv och omvärlden. För den som vågar stanna upp, lyssna aktivt och försöka se livet med en annan persons perspektiv finns det mycket att lära.

Vår verklighet
– Vi har så många olika sidor och det finns så mycket vi kan lära oss av varandra, säger Eva entusiastiskt och tillägger att det är när vi delar gemensamma upplevelser som vi får möjlighet att utvecklas. Även ett möte som upplevs som negativt och konfliktfyllt kan berika oss och få oss att se saker och ting ur ett nytt perspektiv.

I varje möte gäller det att ha för ögonen att vi vuxna många gånger redan är ”färdigstöpta” och går in i mötet med vår verklighet för ögonen.

– Vi vill få vår verklighetsuppfattning konfirmerad. Det gör att vi i varje möte letar efter det som kan ge oss de ”rätta” svaren, säger Eva som också vill trycka på att hennes erfarenhet är att vi inte är så generösa mot varandra som vi skulle kunna vara.

Bemötandets A och O
– När jag föreläser brukar jag börja med att fråga hur många som har tänkt något positivt om någon annan person samma dag. Då räcker de flesta upp handen. När jag frågar hur många som har berättat för personen i fråga om sina positiva tankar blir svaret oftast att ingen sagt något.

– Vi behöver alla få höra att vi gjort något bra. Genom att berätta skapar vi ett positivt arbetsklimat, det smittar helt enkelt av sig, säger Eva.

Det är inte alltid så självklart hur man gör för att få till det goda mötet och för att få något att hålla i har Eva arbetat fram fyra hörnstenar för ”Bemötandets A och O”.

Eva påpekar att de fyra hörnstenarna vid en snabb läsning kan tyckas enkla. Kanske alltför enkla, men om man gör en djupdykning i varje råd finns det mycket att diskutera och fundera över.
Hemsida: www.evagyllensvaan.se

1. Var hygglig
Här handlar det om att vara trevlig, snäll, omtänksam, generös, flexibel och tillgänglig. Det låter enkelt, men genom att titta närmare ett av orden i listan upptäcker man att det kanske inte är gjort i en handvändning. Ta till exempel tillgänglighet, vad betyder det egentligen?

– Om man är tillgänglig skall man vara det både fysiskt, men också mentalt, säger Eva och tillägger att hon upplever att många ofta är väldigt stressade och på väg någon annanstans vilket gör att man har svårt att vara här och nu.

Var lyhörd
Fokusera på den du möter, lyssna aktivt, sätt av tid och energi att verkligen höra vad den andra har att säga eller vill fråga om. Det är väldigt vanligt att vi lyssnar lite grann och sedan snabbt kommer med det vi tror är lösningen.

– Om du istället lyssnar aktivt får du en bättre uppfattning om vad den andra egentligen talar om. Det gör att du får betydligt lättare att pricka rätt, säger Eva.

Var kompetent
För att kunna vara trygg i sin yrkesroll, vara tillgänglig och öppen i mötet med andra gäller det att man har den kompetens som arbetet kräver.

– Om man inte kan sitt arbete har man inte de rätta förutsättningarna för att bemöta på ett bra sätt. Då blir man gärna lite mer orolig och osäker vilket färgar av sig på mötet. En viktig och enkel fråga som man i alla situationer kan fråga sig är vem som är till för vem. Svaret på den frågan ger en bra guidning om hos vem ansvaret på att skapa ett bra möte ligger.

Visa glädje
Här handlar det om att våga ta ut svängarna och släppa loss. Men det behöver inte vara med stora gester utan det kan lika gärna vara något så enkelt som att tänka på att avsluta med ett leende och se till att få en positiv ögonkontakt.

– Att vara professionell innebär inte att man alltid behöver vara allvarlig, säger Eva och tillägger snabbt att hon anser att vi alla skulle ha nytta av att vara lite mer generösa mot varandra. Tänk bara på hur snabbt vi
laddar batterierna när vi får positiv feedback för något vi gjort och hur negativ feedback kan få oss att tycka att vi har en gräslig dag. Feedback är det viktigaste bränslet. Tänk på det i mötet med andra, var positiv och bjud på dig själv.
Text: Catherina Ronsten 

 

Eva Gyllensvaan ger tips på hur du får till det bästa bemötandet.
Eva Gyllensvaan ger tips på hur du får till det bästa bemötandet.

Artikeln är publicerad i Betydelsefulla Möten Magasin nr 2 2014.
Läs mer på www.2act.se

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *