Lyckoforskning – ett lyckligt liv är ett fullt liv

Pirr i kroppen, blodet som rusar, ett leende, glada skratt, ett hjärta som studsar – här presenterar vi kort lycklig forskning om lycka. Se möjligheterna!

Lycka är inte att vara glad hela tiden, slippa smärta eller att vara naiv. Det är inte att vara rik, känd eller att nå det drömliv som vår kultur ofta målar upp. De lyckligaste människorna upplever smärta när de kämpar mot sina mål, rädsla för att ingå i nära relationer och besvikelse när de inte når hela vägen fram. Men, de väljer ändå att kämpa mot meningsfulla mål, de väljer att gå igenom rädslan som följer närhet och de ställer sig upp varje gång de ramlar på vägen.

De 10% lyckligaste människorna i samhället upplever lika mycket negativa upplevelser som de mindre lyckliga. Skillnaden är att de lyckligaste människorna återhämtar sig snabbare tack vare sin tolkning av situationen. Varför är välmående viktigt? Alla människor vill vara lyckliga. När vi svarar på frågan vad vi vill i livet är ofta svaret; att bli lyckliga, eller lyckligare.

Samma svar får vi när vi frågar vad vi mest av allt vill våra barn. Lycka betyder därmed mycket för oss och kan till och med sägas vara meningen med våra liv. De mest välmående individer i ett samhälle är ofta de som bidrar till dess utveckling. Mår du bra är du betydligt mer kreativ, tar större hänsyn till andra människor och lever dessutom längre.

Vad är att må bra? Vårt liv består av våra tankar, känslor och handlingar och därmed bör också ett lyckligt liv innehålla dessa tre. En god utgångspunkt är därför att först definiera begreppet lycka.

Ett lyckligt liv är ett fullt liv
Det är handla efter egen vilja och känna att vi utvecklas, att uppleva sig själv som kompetent och i djup samhörighet med andra människor. Ett liv vars varierande känslor upplevs fullt ut och där du är tillfreds med ditt liv när du reflekterar över det. Inom forskningen används ofta termen ‘subjektivt välbefinnande’.

Lycka består alltså av två delar: tankar och känslor. Skatta dig själv på en skala 1-10 på följande fråga: Hur mår du just nu? Frågan och dess svar speglar dina känslor i stunden. Lägg märke till hur du gjorde för att besvara frågan. Om du, som de flesta andra människor, kände efter i kroppen hur det känns och svarande därefter. Skatta dig nu på en skala 1-10 på följande fråga: Hur tillfreds är du med ditt liv?

Tankar och känslor
Sättet vi svarar på frågorna som ställs till en är helt annorlunda jämfört med den första frågan. Om du är som de flesta andra besvarade du frågan genom att reflektera över ditt liv och jämföra dig med vad du anser att du till exempel borde tjäna, äga, klarat av, ha upplevt m.m. Tankar och känslor påverkar varandra, men de är samtidigt skilda åt. Chansen att dina två siffror inte är samma är ganska stor – men vilken av frågorna besvarar egentligen vad lycka är? Att vara tillfreds med livet eller att ha upplevt goda stunder? Forskning visar att de två frågorna och dess svar hör ihop och att de påverkar varandra, men också att de, som du kanske precis upplevt, inte är samma sak. Vad lycka är för dig besvarar du bäst själv.
Källa: www.lyckoaktivist.se
Text: Agnes Tångvik

Foto: Agnes Tångvik
Foto: Agnes Tångvik

Artikeln är publicerad i Betydelsefulla Möten Magasin nr 2 2014.
Läs mer på www.2act.se 

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *